Isaac hoàn thiện gói dịch vụ thiết kế siêu thị mini tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam. Đây là mô hình siêu thị mini kinh doanh trong bệnh viện. Cung cấp đa dạng ngành hàng sản phẩm đáp ứng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng như cán bộ công nhân viên tại bệnh viện.

Hình ảnh thiết kế siêu thị Bệnh Viện Bạch Mai