Isaac Tiến hành khảo sát siêu thị tại Phú Thọ diện tích 300 m2. Đây là mô hình siêu thị đã hoạt động được gần chục năm và có kế hoạch nâng cấp, Cải tiến theo mô hình chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh khảo sát siêu thị