Sự phối hợp giữa ba bên ISAAC GROUP  – Khách hàng – Đơn vị tổ chức sự kiện đã khiến cho chương trình tổ chức khai trương siêu thị 1000m2 tại Thanh Hóa thành công rực rỡ.

Một số hình ảnh ngày khai trương siêu thị tại Thanh Hóa

 

ISaac chúc cho siêu thị Foki mart kinh doanh thành công. Áp dụng những kiến thức và chiến lược mà ISAAC GROUP chia sẻ cũng như hỗ trợ.