ISAAC sau một thời gian tư vấn, triển khai công việc setup siêu thị mini và tiến tới công việc triển khai chương trình tổ chức khai trương cửa hàng, chính thức đưa cửa hàng vào khai thác kinh doanh.

Một số hình ảnh tổ chức khai trương siêu thị tại Hải Phòng